Hakikat şu ki hakikat zayıfların elinde diye zayıflamaz. Hakikat güçlülerin elinde olunca da güç kazanmaz. Yani ki hakikat kuvvete tenezzül etmez. Haber budur ve çok tazedir!
IMG_4212.JPG
Abdullah bin Ümmü Mektum bir âmâdır. Hz. Aişe’den gelen rivayetin açıkça belirttiği üzere Abese Sûresi’nin ilk ayetlerinin iniş sebebidir. “Ekşitti o yüzünü ve dönüp uzaklaştı/geldi diye âmâ…” Mekke’de tebliğin ilk dönemlerine denk gelen zor yıllarda indirilen sure, mesajını Abdullah bin Ümmü Mektum’u merkeze alarak başlar. Son Peygamber’in ‘göklü Söz’ etrafında gelişen, vahiy nehrinin yatağında akan hayatına bakışta öncelikli bir köşe taşıdır. Rabb-i Rahim’in seçip de önümüze koyduğu bu sahne, insanın kendisini seyredeceği bir aynadır. Görmediği için ayna-sahnede merkeze yerleştirilen Abdullah bin Ümmü Mektum’un aynası görmediklerimizi görmeye çağrıdır. Abese Suresi, bir göz açma d/okunuşudur.