Allgemein

Prof Hasan Ayık cemaatler arası ilişki

Hasan ayık tan ribat notları Hilaf ilmi ile halifelerin dikkatini çekti !! Umutlu başlangıç ideolojik bir esneye dönüştü Hailife …. Kur’an tartışılıyor Abbasiler de akılcı düşünen birisi Mutezile iktidarla birleşiyor .. Karmaşa içinde 1258 moğollar Bağdat’ı yakıp yıkıp kütüphaneler yok ediyorlar ondan sonra ciddi manada yara aldık ondan sonrada belimizi düzeltemedik :(( Islama saldıran herkese cedelle içeriye dönük yapılır oldu :(( Kelam ilmi keskin silahını içeriye dogru yöneldi Ve Savunmacı

Bestami Yazgan Gül’ü incitme gönül

Çiçeklerle hoş geçin, Balı incitme gönül. Bir küçük meyve için Dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, Olsa da bir güzel süs, ‘Ya hayır de, yahut sus,’ Dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, Yapan ol, yıkan olma, Sevene diken olma, Gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, Gözün enginde gerek, Kibirle yürüyerek Yolu incitme gönül. Mevlâ verince azma, Geri alınca kızma, Tüten ocağı bozma, Külü incitme gönül. Dokunur gayretine, Karışma hikmetine.

Âma ama ayna…senai demirci

Hakikat şu ki hakikat zayıfların elinde diye zayıflamaz. Hakikat güçlülerin elinde olunca da güç kazanmaz. Yani ki hakikat kuvvete tenezzül etmez. Haber budur ve çok tazedir! Abdullah bin Ümmü Mektum bir âmâdır. Hz. Aişe’den gelen rivayetin açıkça belirttiği üzere Abese Sûresi’nin ilk ayetlerinin iniş sebebidir. “Ekşitti o yüzünü ve dönüp uzaklaştı/geldi diye âmâ…” Mekke’de tebliğin ilk dönemlerine denk gelen zor yıllarda indirilen sure, mesajını Abdullah bin Ümmü Mektum’u merkeze alarak